Vapaaehtoistyön työnohjaus – kasvua, tukea ja yhteisöllisyyttä

Tiesitkö, että vapaaehtoisten työnohjaus voi parantaa heidän hyvinvointiaan ja lisätä vapaaehtoistyön vaikuttavuutta? Me MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kouluttamat työnohjaajat (STOry) tarjoamme asiantuntevaa tukea vapaaehtoisille, jotka tekevät vaativaa ihmissuhdevapaaehtoistyötä tukihenkilöinä ja ryhmänohjaajina.

Minulla on jo 14 vuoden kokemus erilaisista vapaaehtoistöistä, kuten tukihenkilötoiminnasta, ryhmänohjaajuudesta, tukiperhetoiminnasta ja yhdistysten hallituksissa toimimisesta. Valmistuin vapaaehtoistyöhön erikoistuneeksi työnohjaajaksi vuonna 2020 ja olen siitä saakka tehnyt työnohjauksia sivutoimisesti.

Alta voit lukea lisää vapaaehtoistyön työnohjauksen hyödyistä, ohjattavani minusta antaman palautteen sekä erittelyn työnohjauspalveluistani vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Työnohjaan Pirkanmaalla ja Hämeenlinnan alueella, mutta etätapaamistyökalujen avulla ohjaukset onnistuvat paikasta riippumatta. Jos haluat tietää lisää, ota vain rohkeasti yhteyttä: miika.rautiainen at nokkos.fi.

Seitsemän tapaa, joilla työnohjaus tukee vapaaehtoistyötä

1

Tarjoaa vapaaehtoisille ainutlaatuisen yksilö- tai ryhmäprosessin, joka keskittyy heidän henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen.

2

Auttaa vapaaehtoisia tunnistamaan ja käsittelemään kohtaamiaan haasteita ja tunteita.

3

Tuo esiin vapaaehtoisten vahvuuksia ja kehittymiskohteita, jotta he voivat tarjota entistä parempaa tukea tuettaville.

4

Tarjoaa vertaistukea ja eräänlaisen lähityöyhteisön, jossa usein aika yksin puurtavat vapaaehtoiset voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan.

5

Vahvistaa vapaaehtoisten kokemaa yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta, etenkin ryhmämuotoisissa työnohjausprosesseissa.

6

Lisää vapaaehtoisten motivaatiota ja vapaaehtoistyössä jaksamista.

7

Tarjoaa lempeän tavan tehdä laadunvarmistusta, joka vahvistaa sitä, että vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötään taustaorganisaation periaatteiden ja koulutuksen mukaisesti.

Työnohjaus Miika Rautiaisen kanssa merkitsi turvalliseen peiliin katsomista säännöllisesti. Ohjauksen tärkein anti oli omien työelämäkokemusten validointi työnohjaajan seurassa. Erityisen tärkeää tämä oli työpaikassa, jonka ainoa työntekijä olin. Miika auttoi minua asemoimaan itseäni henkisesti työtehtävään, jonka asema ja rooli oli epäselvä. Lisäksi sain työnohjauksesta kaipaamani rohkaisua jatkaa työskentelemistä valitsemieni asioiden parissa, sekä käytännön vinkkejä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Lue koko tekstiSain itse tuottaa tapaamisten sisällön ja keskustelimme usein ajankohtaisista työssä tapahtuneista vuorovaikutustilanteista ja omista oivalluksistani liittyen työhön. Oivallukset syvenivät ja löysivät uusia soveltamisen paikkoja arjesta, kun niitä pystyi jakamaan työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa käyminen ei ollut aina mukavaa, koska tapaamiset tekivät näkyväksi työssäni olevat hankaluudet. Työnohjaus auttoi kuitenkin minua tunnustelemaan ja tunnistamaan rajojani: mihin asioihin minä pystyn vaikuttamaan ja missä kulkee työnantajani vastuu?

Työnohjausprosessi on myös pakottanut minua tekemään ajatustyötä tunnistaakseni, mitkä kokemukseni ja tunteeni liittyvät työhön ja mitkä liittyvät minuun itseeni. Työelämä ja työminä ovat tiukasti yhteydessä kaikkeen muuhunkin minuudessa, työnohjaukseen liittyvä näitä puolia erotteleva prosessi on kuitenkin ollut tärkeä käydä läpi, jotta olen pystynyt alkaa pitämään parempaa huolta itsestäni. Työnohjausprosessi onkin yhtenä tekijänä tukenut aikeitani tehdä tärkeitä valintoja oman hyvinvointini puolesta.

Miika Rautiainen on työnohjaajana ammatillinen ja sitoutunut. Hän asetti työnohjaukselle selkeitä ja turvallisuutta tuovia raameja, kuten toistuvat rutiinit ja toimintatavat. Miikan työnohjauksessa palattiin säännöllisesti prosessin alussa asetettuihin tavoitteisiin, joka piti työskentelyn fokuksen tärkeimmissä asioissa ja auttoi tunnistamaan työskentelyssä edistymistä. Miika on hyvä kuuntelija ja hän toi työnohjauskeskusteluun sekä kysymyksiä että uusia näkökulmia. Arvostan erityisesti Miikan joustavuutta ja ammatillista mukautumiskykyä, jota hän osoitti mm. ottamalla vastaan palautteeni ja kehittämällä vuorovaikutustamme työnohjaustilanteissa.

Työnohjattavan työnohjausprosessin päätteeksi antama palaute

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä, miten voimme tukea järjestönne vapaaehtoisia parhaalla mahdollisella tavalla. Työnohjauksella tuet sekä vapaaehtoisten hyvinvointia että järjestönne toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.